ForsidenBehandlingenInntak og SøknadStiftelsen
Steigen Omsorgsheim
8286 Nordfold
Tlf: 948 50 185

E-post: post@steigen-omsorgsheim.no
Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Steigen Omsorgsheim
i naturskjønne Steigen kommune i Nordland.
Steigen Omsorgsheim er en tverrkirkelig stiftelse for
rusomsorg som ble stiftet i 2006.
Mens de fleste slike institusjoner i dag legges til det sentrale
sør-østlandet, ligger vårt behandeligstilbud i en landsdel som
kan være mye mer fordelaktig for beboerne.
Steigen Omsorgsheim
Målsettningen ved ett opphold er å hjelpe beboeren fra misbruk, og til et rusfritt og meningsfylt liv.
Kunne fungere i forhold til dagsrytme, og å overholde avtaler. Kunne levere negative urinprøver. Kunne avklare boligsituasjonen.
Gjennomføre minst tre til fire treningsturer i permisjoner til stedet beboeren etablerer seg, slik at beboeren har til sammen 30 dager i egen leilighet før utreise.
Hvis den allmenne helsetilstanden gjør det mulig å gjennomføre arbeidstrening-hospitering, gjøres det en avtale som er viktig å gjennomføre før utreise.
Det er viktig at hver enkelt beboer skal ha fungert i minst tre måneder i en arbeidssituasjon før utreise.
At beboerne er ærlige i forhold til "sprekk", eller vanskelige
situasjoner arbeider vi for.
Og et viktig mål i arbeidet er å motivere, og å lære beboerne å takle problemer som oppstår på en god måte, da beboerne da har langt større mulighet til å klare seg etter endt opphold.
Vår målsettning