ForsidenBehandlingenInntak og SøknadStiftelsen
Steigen Omsorgsheim
8286 Nordfold
Tlf: 948 50 185

E-post: post@steigen-omsorgsheim.no
Inntak og søknad

Søknad skjer på følgende måte:
Sosialkontor / spesialist helsetjeneste kontakter Steigen Omsorgsheim, og søker om plass. Hvis det ikke er mulig for beboeren eller innleggende etat å komme på besøk før innleggelse, har vi følgende prosedyrer:
Innleggende etat har en presentasjons-mappe, eller denne nettsiden om Steigen Omsorgsheim som beboeren kan se igjennom sammen med sosionom ved sosialkontoret.
Under søkeprosessen får beboeren et helseskjema (egenerklæring) som fylles ut, og returneres til Steigen Omsorgsheim sammen med beboerkontrakten.

De første 14 dagene er en "bli kjent" fase. Beboeren følger ikke den oppsatte struktur i forhold til dagsrytme.
Måltider og medikament rutiner må følges. Ved inntak vil det bli foretatt helsesjekk av lege. I forhold til medikamenter er det beboerens fastlege som skriver ut resepter under behandlingen.

Samarbeid med sosialtjeneste eller andre instanser før inntak:
Forut for inntak klargjøres det viktige problemstillinger om Steigen Omsorgsheim er i stand til å gi beboeren et godt faglig tilbud. Det gjennomføres også to forvern samtaler, en ekstern, og en intern. Innleggende kommune klargjør for beboeren retningslinjene for oppholdet (husregler etc.)

Hvis det er opprettet ansvarsgruppe rundt beboeren, er det et ønske fra Steigen Omsorgsheim, at vi så tidlig som mulig, og helst før innleggelsen, kommer med i gruppa.

Ved avbrutt opphold faktureres plassen 3 dager etter utdato, for planlagte avslutninger ved utreisedatoen.
Det er muligheter for å tilpasse tjenester etter beboerens behov.
Ta kontakt med behandlingsleder eller daglig leder for informasjon. Daglig leder: Idar Jensen, mob.tlf. 414 05 501